top of page

МЕТОДИКА

СИСТЕМНІСТЬ

Мова – це комплекс звуків і символів, які поєднуються між собою за певними правилами та формулами. Щоб освоїти ці правила немає необхідності їх зубрити, оскільки будь-яке мовне явище під час навчання у нашій школі пояснюється з позиції логіки. У мові все взаємозв'язане - одне граматичне поняття переходить в інше. Цей метод допомагає нашим учням логічно дійти від простого до складного самостійно. Такий підхід дозволяє легко засвоїти основні принципи використання мови.

АСОЦІАЦІЇ ТА АНАЛОГІЇ

Будь-яка іноземна мова має свої правила та винятки. Щоби легше їх засвоїти у нашій школі ми подаємо матеріал з допомогою різноманітних історій, асоціацій, аналогій, а не лише складних граматичних правил. Це дозволяє учням не лише отримати та засвоїти нову інформацію але у разі потреби легко її відтворити. Історії є цікавими як дітей, так і для дорослих. Вони перетворюють заняття на цікаву та захоплюючу гру. 

КОМУНІКАЦІЯ

 

Вивчення будь-якої мови неможливе без постійного спілкування. Усі граматичні конструкції найкраще засвоюються тоді, коли Ви застосовуєте їх у конкретній ситуації. Мову легко вивчати в контексті обговорення певної цікавої тематики.

У нашій школі ми надаємо велике значення комунікації. Діалоги, дискусії навколо актуальних тем, вільне спілкування, Розмовний клуб вихідного дня з носіями мови - так проходять заняття. 

ТЕХНОЛОГІЇ

 

Під час навчання ми активно застосовуємо сучасні додатки Google Classroom та My English Lab. Це дозволяє витрачати менше часу на перевірку домашніх завдань, контролювати успішність студентів, автоматично визначати їх сильні і слабкі сторони у вивченні мови, поширювати цікаву корисну інформацію. 

Цей метод особливо цікавий дітям та зайнятим дорослим, оскільки дозволяють, не відходячи від комп’ютера, виконати домашнє завдання.

bottom of page